ja_mageia

INFRASKILL
• Detachering
• Werving en Selectie
• Consultancy / Projecten
• Personeelsdiensten
• Kantoor en Automatisering
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home INFRASKILL
INFRASKILL's infrastructure lifecycle management methode PDF Afdrukken E-mailadres

INFRASKILL's infrastructure lifecycle management methode
LifeCycle

1. Governance en beleid fase
2. Design en ontwerp fase
3. Implementatie fase
4. Sustain en beheer fase

Governance en beleid fase

Alignment

In hoeverre zijn uw bedrijf- en werkprocesses gespiegeld met de in uw organisatie voorhanden ICT Diensten en software? Is ICT een costcenter of profit center bij uw bedrijfsprocessen en haar ontwikkeling?
Tijdens de alignment worden mismatches boven water gehaald en wordt advies gegeven hoe ICT optimaal in lijn gebracht kan worden met bedrijfsdoelstellingen.

Impact analyse

U wilt of moet een wijziging doorvoeren in uw organisatie, bedrijfsprocessen of bedrijfsapplicaties doorvoeren. Welke impact heeft dit op de ICT infrastructuur ? INFRASKILL helpt u om deze impact vooraf te bepalen en op het juiste moment de noodzakelijke verandering in te zetten. Hiermee wordt voorkomen dat u geconfronteerd wordt met onverwachte kosten en vertragingen tijdens het veranderingstraject.

Security Scan

Weet u nog tegen welke bedreigingen u zich tegenwoordig moet beschermen? Het houdt allang niet meer op bij eengoede virusscanner, het is soms zelfs de vraag of dit een goede oplossing is. INFRASKILL bekijkt of de keten van fysieke, sociale, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen compleet en in balans is, en geeft advies hoe de beveiliging pragmatisch verbeterd kan worden.

Assessment

Een periodieke keuring van uw infrastructuur: INFRASKILL inventariseert alle gebruikte IT-hardware en software, inclusief aanwezige licenties, en beoordeelt uw infrastructuur tegen gangbare kwaliteitscriteria. Op basis van deze informatie kan uw Total Cost of Ownership uitgewerkt worden, en kan een doorkijk gecreëerd worden naar welke investeringen wanneer noodzakelijk zullen worden.

Design en ontwerp

Werkplek infrastructuur

INFRASKILL levert u een compleet ontwerp van netwerkinfrastructuur, server-configuraties en beheerhulpmiddelen om uw werkplekken met een hoge mate van flexibiliteit en werkplekonafhankelijkheid en met minimale helpdeskondersteuning te kunnen inrichten. Doordat INFRASKILL het gebruik van de ingebouwde functies van Windows maximaliseert, worden uitgaven aan overige software tot een minimum teruggebracht.

Intranet

Een interne web-omgeving is het medium bij uitstek om bedrijfsbreed informatie te delen. Deze communicatie kan volgens verschillende patronen verlopen :

U wilt zeker stellen dat alle personeelsleden op de hoogte zijn van regels en richtlijnen. Een elektronisch personeelshandboek is nooit verouderd of zoek.

  • Voor eenvoudige bedrijfsprocessen kan een elektronisch formulier tussen aanvrager en uitvoerder de transparantie en efficiency sterk vergroten.
  • In een project moet duidelijkheid geschapen worden over de actuele versie van documenten en planning en wie waarmee bezig is. Elkaar continu versies per email-toesturen is geen goede oplossing. Natuurlijk zijn ook de traditionele intranet-toepassingen als Nieuws, Agenda en Discussieforum van groot belang ! Met Microsoft Sharepoint kan INFRASKILL voor u een uiterst flexibel, gebruiksvriendelijk en laagdrempelig Intranet inrichten.


Application provisioning

Het beheer van bedrijfsapplicaties over vele en / of sterk verspreide werkplekken en locaties kan een complexe en kostbare klus zijn. Bij application provisioning wordt gekeken naar een efficiënte en uiterst flexibele oplossing voor het beschikbaar maken van deze applicaties voor de gebruikers. Door een bedrijfsapplicaties webbased of via terminal services vanuit een webportal aan te bieden kunnen deze veilig en flexibel vanaf elke werkplek worden benaderd. Beheer en autorisatie kan dan eenvoudig centraal worden uitgevoerd.

Implementatie

Project management

Project management draagt zorg voor een gecontroleerde implementatie , binnen de overeengekomen doorlooptijd en budget.

Technische projectleiding

INFRASKILL stuurt het projectteam inhoudelijk aan op basis van uitgebreide technische expertise en ruime project ervaring. Verder draagt INFRASKILL zorg voor een vlekkeloze overdracht naar beheer.

Training en opleiding

Een project kan niet succesvol afgerond worden als de gebruikers niet met de techniek overweg kunnen of de vruchten van de verandering niet kunnen plukken. Communicatie en opleiding maakt daarom integraal deel uit van onze aanpak.

Gekwalificeerde mankracht

Wanneer gewenst kan INFRASKILL ook gekwalificeerde mankracht leveren voor de uitvoering van het renovatie project.

Sustain en beheer fase

Tactisch IT management

INFRASKILL adviseert op tactisch niveau om proactief in plaats van reactief beheer mogelijk te maken. Dit omvat bijvoorbeeld zaken als capaciteitsplanning en life-cycle budgettering.

Operationeel IT management

Operationeel IT management is de oplossing om een sterke verbetering in kennis, continuïteit, beschikbaarheid en professionaliteit te bewerkstelligen. Soms is volledige uitbesteding van IT management echter niet de meest efficiënte oplossing en daarom biedt INFRASKILL diverse keuzeniveau’s in outsourcing:

Brons
Typisch voor omgevingen tot 50 werkplekken

Zilver
Uiterst schaalbare oplossing, gericht op de kritische componenten met de grootste impact (bedrijfskritische diensten en applicaties). Kosten-effectief door inzet van eigen personeel voor gebruikersondersteuning en werkplekbeheer.

Goud
Volledige outsourcing. Per lokatie is wel een differentiatie tussen goud en zilver mogelijk.

Governance
 

Nieuwsbrief